Šta znači TRIBUNA?

» tribuna • ženski rod Uzvišeno mesto za govornika, govornica; uzvišeno mesto za gledaoce, slušaoce itd.; tribina.