Šta znači TRIBULKON?

» tribulkon • muški rod (medicina) Sprava za izvlačenje puščanog zrna iz rana.