Šta znači TRIBOMETAR?

» tribometar • muški rod (fizika) Sprava za odrđeivanje veličine otpora trenja, tj. sačinioca trenja, koeficijenta frikcije.