Šta znači TRIBADIZAM?

» tribadizam • muški rod Spolna sklonost žene prema istom spolu (v. tribada); up. lezbijska ljubav (pod lezbijski).