Šta znači TRIBADA?

» tribada • ženski rod Žena koja ima spolnu sklonost prema istom spolu, žena homoseksualac; safizam.