Šta znači TRIBA?

» triba • ženski rod U starom Rimu: deo, klasa naroda u političkom i administrativnom pobledu (prvobitno ih je bilo najzad 35).