Šta znači TRIANGULIRATI?

» triangulirati • glagol Premeravati (ili premeriti) pomoću trouglova, meriti trigonometrijski;
Cepljenjem kalemiti mladicu u trouglast procep na stablu.