Šta znači TRIANGULACIJA?

» triangulacija • ženski rod Premeravanje zemljišta pomoću međusobno povezanih trouglova, sa strnama 30-km, pri čemu se temena (trigonometri) i strane određuju i izračunavaju trigonometrijskim putem (služi kao osnova za topografsko snimanje zemljišta; rad počinje sa tačno izmerene baze ili osnovice).