Šta znači TRIANDRIA?

» triandria • ženski rod (botanika) Treća klasa u Lineovom sistemu biljaka: tromuževne biljke čiji hemrafroditni cvetovi imaju tri prašnične niti.