Šta znači TREFITI?

» trefiti • glagol Zgoditi, pogoditi (npr. puškom); susresti, naići na; slučajno naći.