Šta znači TREFINA?

» trefina • ženski rod (medicina) Kratki trepan koji se pokreće jednom rukom.