Šta znači TRED.MARK?

» tred.mark • eng. trade-mark trgovački: zaštitni žig, zaštitna marka (fabrike).