Šta znači TRED-JUNJEN?

» tred-junjen • eng. trade-union zanatlijsko, radničko sindikalno udruženje u Engleskoj (za zaštitu od nadmoćnosti kapitala).