Šta znači TREĆENTISTI?

» trećentisti Tal. pesnici i umetnici XIV veka (tećenta).