Šta znači TREBJESA?

» Trebjesa • ženski rod (geologija) Uzvišenje u neposrednoj okolini Nikšića (pivara).