Šta znači TRABAKULA?

» trabakula • ženski rod (nautika) Obalska lađa sa dve katarke u Jadranskom Moru.