Šta znači TR?

» tr • skraćenica Oznaka za "tremolo".

» TR • skraćenica Tekući račun.