Šta znači TNETOPSIHITI?

» tnetopsihiti Oni koji misle da je duša smrtna.