Šta znači TMEZA?

» tmeza • ženski rod (lingvistika) Rastavljanje složene reči umetanjem druge reči između njenih reči, npr.: "ako sam i bio", mesto "iako sam bio".