Šta znači TIJADA?

» tijada • ženski rod (mitologija) Sveštenica boga Baza, besna bahantkinja; fig. besnulja, besna i goropadna žena, zla žena.