Šta znači TIB?

» TIB • skraćenica Topovska artiljerijska baterija.