Šta znači TAZIMETAR?

» tazimetar • muški rod Sprava za merenje širenja nekog tela usled pridavanja toplote itd.