Šta znači TAUTOHRONA?

» tautohrona • ženski rod (matematika) Istovremenica, kriva koju teška tačka m opisuje u padu sa početnom brzinom nula iz početnog položaja A do krajnjeg položaja B pri čemu vreme pada T ostaje isto ma gde da se uzme početni položaj A na krivoj, cikloida; up. izohrona.