Šta znači TAUTACIZAM?

» tautacizam • muški rod Pogrešna jednakozvučnost bliskih slogova; nagimilavanje mesta koja jednako ili slično glase.