Šta znači TAUROMAHIJA?

» tauromahija • ženski rod Borba sa bikovima.