Šta znači TAUROFAG?

» taurofag • muški rod Onaj koji jede bikove, bikožder.