Šta znači TAURAKOLA?

» taurakola • ženski rod Lepa spravljen od bičjih koža.