Šta znači TAU?

» tau • imenica (lingvistika) Slovo grčke azbuke, 19.