Šta znači TATONIRATI?

» tatonirati • glagol Tražiti pipanjem; slik. raditi nesigurnom rukom, plašljivo; lutati u radu.