Šta znači TATICA?

» tatica • muški rod (sleng, dijalekt) Tata, taja.