Šta znači TATERSAL?

» tatersal • muški rod Ustanova za gajenje i prodaju konja trkača, obračunavanje opklada i sl., konjska berza; trkalište za konje sa sedištima za gledaoce (naziv po R. Tatersalu, koji je 17osnovao prvu ovakvu ustanovu u Londonu; danas postoje i u drugim velikim gradovima).