Šta znači TATARKA?

» Tatarka • ženski rod Pripadnica Tatarskog naroda, žiteljka Tatarije.