Šta znači TATAMATA?

» tatamata • muški rod (sleng, dijalekt) Univerzalni majstor, čovek vičan nekom poslu.