Šta znači TAT TVAM ASI?

» tat tvam asi • sskr. tat twam asi to si ti!, tat aham asmi "to sam ja!", izraz u ind. filozofiji kojim se izražava identitet subjekta i objekta, između Ja i spoljašnjeg sveta; celokupna prividna množina osniva se na jednom identičnom biću, atmanu.