Šta znači TAT AHAM ASMI?

» tat aham asmi • sskr. tat aham asmi fil. v. tat tvam asi.