Šta znači TARTIF?

» Tartif • muški rod Ime glavnog junaka u istoimenoj Molijerijevoj komediji; fig. pretvoran čovek, licemer, farisej.