Šta znači TARTARATI?

» tartarati • (hemija) Soli vinske kiseline.