Šta znači TARTAR?

» tartar • muški rod (hemija) Vinski kamen, streš.

» tartar • muški rod (kulinarstvo) Vrsta sosa.
» Tartar • muški rod (mitologija) Dubok i mračan ponor ispod podzemnog sveta, sa železnim vratima i čeličnim pragovima, u koji je Zevs bacio titane kad su se bili protiv njega pobunili i gde borave grešnici i zločinci; fig. ponor, bezdan, pakao.