Šta znači TARPEJSKA STENA?

» Tarpejska stena • l. saxum Tarpeium stena u Rimu sa koje su na smrt osuđene survavali u Tibar (nazvana po Tarpeji, kćeri rim, zapovednika tvrđave Tarpejusi, koja je, za vreme rata sa Sabinjanima, izdala prolaz u tvrđavu, zbog čega su je sami Sabinjani ubili).