Šta znači TARPANI?

» tarpani • (životinja) Izumrli divlji evropski konji.