Šta znači TARPAN?

» tarpan • muški rod (životinja) Vrsta izumrlog divljeg evropskog konja.