Šta znači TAROTINA?

» tarotina • ženski rod Piljevina, strugotina (pokr.)