Šta znači TARO?

» taro • muški rod Skrobom bogat gomoljasti koren jedne istočnoindijske biljke, glavna hrana stanovnika Sandvičkih Ostrva.