Šta znači TARIRATI?

» tarirati • glagol (finansije) Odrediti čistu težinu neke robe pre pakovanja i izračunati taru.