Šta znači TARIFNO?

» tarifno • prilog Prema tarifi.