Šta znači TARIFA?

» tarifa • ženski rod Utvrđena cena za obavljanje raznih poslova, npr. tarifa grafičkih radnika, automobilska, nosačka itd. tarifa; cenovnik za prevoz putnika i robe (železnička tarifa); spisak sa cenama robe; utvrđeni stavovi po kojima se naplaćuje carina na razne uvozne i dr. artikle.