Šta znači TARDANDO?

» tardando • prilog (muzika) Oklevajući, zatežući, usporavajući.