Šta znači TARAPANA?

» tarapana • ženski rod Gužva, metež (tur. kovnica novca)