Šta znači TARANTELA?

» tarantela • ženski rod Vrsta otrovnog pauka u Italiji, naročito kod grada Taranto, i u tropskoj Aziji i Americi;
Živahan narodni ples u 6/8 takta i muzička pratnja, naročito na Siciliji i u Kalabriji (nazvana po gradu Taranto).