Šta znači TARAI?

» tarai Nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice na južnom podnožju Himalaja.